sys2.ifpi.se är permanent stängd

Vänta, du skickas nu till Ifpis nya webbtjänst för rättighetshavare my.ifpi.se

OBS! Befintliga inloggningsuppgifter från den gamla tjänsten fungerar inte i den nya.
Du måste signa upp på nytt. Använd den mailadress du tidigare hade registrerad hos oss för ditt konto.
Det räcker alltså inte att försöka återställa lösenordet.
Följ instruktionerna i QUICKSTARTGUIDEN som finns på startsidan i nya tjänsten.


Wait, you are beeing forwarded to Ifpi new web portal for rightholders my.ifpi.se

Note! Logins for the sys2.ifpi.se will not work in the new web service.
You will have to sign up again. using the mailadress you had previous registred.
It does not work to just reset the password.
Follow instructions in the QUICKSTART GUIDE that you can find on the start page.

Ifpi Sverige